Industrins Räddningstjänst i Stenungsund

Industrins Räddningstjänst i Stenungsund AB, förkortat och kallas ”IRIS”, är ett fristående bolag som bildades 2021.
IRIS har sedan 1 januari 2022 ansvaret för att säkerställa industrins insatsberedskap vid brand och andra oönskade händelser enligt Seveso direktivet och Lag (2003:778) 2:4 § Skydd mot olyckor.

De fyra företagen Borealis, Nouryon, Inovyn och Perstorp som omfattas av Seveso lagstiftningen i den högre kravnivån är ägare, därutöver i samverkan ingår även Vattenfall, PrimaGaz och Linde Gas.

Ca 35 personer ingår i organisationen varav två på heltid. IRIS lokaler ligger på Gesällgatan 6, intill den kommunala Räddningstjänsten(SBRF).

Alla våra brandmän och styrkeledare har sin huvudanställning på industrierna med spetskompetens på produkter, processer och arbetsmetoder.